Κατηγορία: Ομορφιά

Επιστήμη πίσω από τη γήρανση

Από αυτή την άποψη, υπάρχουν δύο θεωρίες, πιθανώς και οι δύο αληθινές σε διαφορετικές περιπτώσεις: η πρώτη είναι ότι οι όγκοι προκύπτουν από τον μετασχηματισμό νεοπλασματικού βλαστοκυττάρου κυττάρου που εκφράζει την τελομεράση, η δεύτερη ότι αυτό το ένζυμο επανενεργοποιείται από ογκογόνο προσβολή ένα κύτταρο σωματικά αρχικά τελομεράση αρνητικό. Παρόλο που είναι αναμφίβολα ο ρόλος της τελομεράσης, ή καλύτερα της απουσίας της, σε αναπαραγωγική γήρανση, μετρήθηκε in vitro και είναι πολύ πιθανό συνάρτηση της τελομεράσης στον όγκο ανάπτυξης, δεν είναι εξίσου σαφές εάν η τελομεράση και τα τελομερή παίζουν σημαντικό ρόλο σε κανονικές διαδικασίες γήρανσης του ατόμου. Σε μοντέλα ζώων ποντικών