Κατηγορία: Καταλληλότητα

Σχέδιο φυσικής κατάστασης στο σπίτι

Περίπου 10 χρόνια πριν δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο στο Hanhibal For King, όπως εξασκήθηκε με το δικό του βάρος. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από την ομάδα, την οποία κατόρθωσαν όλοι και πόσο δύσκολες ασκήσεις δίνουν παρά τίποτα. Εάν βλέπετε σε δράση, δείτε το παράδειγμα ότι: Δεν μπορεί να προκαλεί έκπληξη και να μην θέλεις να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο όπως αυτός. Αλλά πού και πώς να ξεκινήσετε την άσκηση με το δικό σας σωματικό βάρος; Γνωρίζοντας αυτό, αυτό που θα χρειαστεί, φυσικά, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, αλλά ξεκινήστε και μάθετε τα βασικά που γνωρίζετε πολύ γρήγορα. Δεν απαιτούν και μπορεί να